Sportska asocijacija strukovnih saveza, sportskih društava, klubova i drugih sportskih organizacija na teritoriji grada Zrenjanina