O nama

Sportski savez grada Zrenjanina je sportska asocijacija strukovnih saveza, sportskih društava, klubova i drugih sportskih organizacija na teritoriji grada Zrenjanina.
Sportski savez je nosilac svih aktivnosti u oblasti sporta na nivou grada Zrenjanina.

Istorijat:
Prva sportska asocijacija u našem gradu osnovana je 1919. godine – Banatski sportski savez i to kao jedan od prvih sportskih saveza u Jugoslaviji posle Prvog svetskog rata. MUP FNRJ je 22. januara 1946. godine doneo rešenje, kojim se odobrava osnivanje i rad Fiskulturnog saveza Jugoslavije. Sreski savez sportova Zrenjanin formiran je 1954. godine i trajao je do 1962. godine. Osnivačka skupština Opštinskog saveza za fizičku kulturu Zrenjanina održana je 26. oktobra 1960. godine. Sreski savez sportova OSFK su zajednički delovali dve godine, a 8 aprila 1963. godine osnovan je OSOFK, koji traje do 1992. godine. Saveznim zakonom je ustanovljen SIZ za fizičku kulturu 1974. godine, koji se 1978. godine fuzionisao sa SIZ-om za odmor i rekreaciju u SIZ za fizičku kulturu, odmor i rekreaciju radnika zrenjaninske opštine. Ugašen je 28. juna 1990. godine.

Kao naslednik OSOFK oformljen je 17. decembra 1992. godine Sportski savez zrenjaninske opštine, a od 10. marta 2009. godine Sportki savez grada Zrenjanina koji danas nastoji da omogući svim zaiteresovanim nesmetanu aktivnost, kako na planu takmičarskog sporta, tako i u vidu masovnije rekreacije na sportskim objektima. 
Sportski savez grada Zrenjanina unapređuje i promoviše sport. Zaštitnik je interesa sporta u gradu Zrenjaninu. Organizator je stručnih seminara iz oblasti sporta. 
Promoter je negovanja i poštovanja sportskog morala i sportskog duha, promoter je najboljih sportista, rekreativnog sporta, zdravog načina života, aktivno učestvuje u borbi protiv dopinga u sportu, borbi protiv nasilja na sportskim manifestacijama.
Organizator je sportskih manifestacija na lokalnom, pokrajinskom, republičkom nivou kao i međunarodnih takmičenja, aktivan je na realizaciji međusportske saradnje sa sportskim klubovima, sportskim organizacijama, obrazovnim istitucijama i nevladinim organizacijama ( NVO).
Sportski savez grada Zrenjanina je dobitnik najvećeg društveno – sportskog priznanja u državi Majske nagrade kao i mnogo drugih nagrada za izuzetno zalaganje, postignute uspehe i prezentovanje sporta. 

O nama


SPORTSKI SAVEZ GRADA ZRENjANINA 

23000 Zrenjanin, Svetozara Markovića 1/II
023 562 981, 511 981
sportskisavezzr@gmail.com
www. sportsavezzr.rs

Sportska asocijacija strukovnih saveza, sportskih društava, klubova i drugih sportskih organizacija na teritoriji grada Zrenjanina