Organi

STALNO ZAPOSLENI U SSGZ – STRUČNA SLUŽBA

  1. Simo Salapura– generalni sekretar SSG
  2. Vojislav Matić – samostalni stručni saranik  
  3. Zoran Mulić – stručni saradnik
  4. Jelena Kovačić – administrativni radnik
  5.  Aleksandra Stojadinov – sekretarica
  6. Dragana Čolić – knjigovođa
  7.  Slavica Milenković – knjigovođa
  8.  Verica Markov – knjigovođa

 


Organi saveza:

Mirjana Grujic – Predsednik skupštine SSGZ

Rajko Petrović – Predsednik UO SSGZ

 

Članovi Upravnog odbora SSGZ:

Milenko Cukućan

Srboljub Stojković,

Srđan Neškovski,

Vukosava Đapić Atanacković,

Predrag Bodiroga

Ivan Guta Grubački.

 

Nadzorni odbor:  

Dragan Ćapin,

Simo Batinica

Neda Markov,

 

Komisija za žalbe:

Slavko Živa

Igor Marton

Slaviša Perić

 


Organizaciona shema:

Shema-ssgzr

Sportska asocijacija strukovnih saveza, sportskih društava, klubova i drugih sportskih organizacija na teritoriji grada Zrenjanina