pin up casino gameмостбетmosbetpinuppin up casino

Organi

STALNO ZAPOSLENI U SSGZ – STRUČNA SLUŽBA

 1. Vukosava Đapić Atanacković – generalni sekretar
 2. Vojislav Matić – samostalni stručni saradnik
 3. Zoran Bajin – stručni saradnik
 4. Aleksandra Stojadinov – likvidator
 5. Zoran Mulić – likvidator
 6. Verica Markov – knjigovođa

 


Zaposleni na određeno

 1. Jelena Đurović – knjigovođa

 


Upravni Odbor SSGZ

 1. Rajko Petrović – predsednik
 2. Velibor Mladenović – p predsednik
 3. Maja Šujica
 4. Vesna Piperski Cucić
 5. Ilija Majstorović
 6. Borislav Varićak
 7. Gorjan Spahić

 


Nadzorni Odbor

 1. Miloš Erić
 2. Igor Kekenj
 3. Milenko Pajić

 


Organizaciona shema:

Shema-ssgzr

Sportska asocijacija strukovnih saveza, sportskih društava, klubova i drugih sportskih organizacija na teritoriji grada Zrenjanina